BIP

Font Size

Cpanel

Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Wszelkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników posiada Minister Rozwoju i Finansów, który reprezentuje właściciela – Skarb Państwa.

 

2. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Seweryn Szwarocki 

Wojciech Śliż - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prawnik, menadżer, doradca podatkowy uznanych firm międzynarodowych i krajowych. Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów. Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Magdalena Przybysz - Członek Rady Nadzorczej 

Stanisław Grabiec - Członek Rady Nadzorczej 
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych UW na kierunku Informatyka i Ekonometria. Z-ca Dyrektora Departamentu Operacji i Zarządzania Systemem Centralnym. W Totalizatorze Sportowym zatrudniony od 2009 roku. W Radzie Nadzorczej – Przedstawiciel Pracowników.

Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej
Absolwent UMCS w Lublinie (Wydział Ekonomiczny) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia podyplomowe z zakresu Zarządzania, Marketingu i Finansów). Od 28 lat zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w Totalizatorze Sportowym. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Przedstawiciel pracowników. 

 

3. Zarząd

Skład Zarządu Spółki:
Olgierd Cieślik - Prezes Zarządu
Magdalena Kopka-Wojciechowska - Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż, produkty i marketing
Bogdan Pukowiec - Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse i inwestycje
Grzegorz Sołtysiński - Członek Zarządu z ramienia pracowników

Jesteś tutaj: Home Organy spółki