BIP

Font Size

Cpanel

Status prawny

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000007411.

Spółka działa pod firmą Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Wysokość kapitału zakładowego: 279.142.000,00 zł

Spółka posiada:
- numer statystyczny REGON 012862749
- numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-10-982

Jesteś tutaj: Home Status prawny