BIP

Font Size

Cpanel

Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami publikacji w BIP Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. podlegają uchwały określające zasady wynagradzania członków organów spółek, w których prawa z akcji i udziałów wykonuje Totalizator Sportowy Sp. z o.o. i w stosunku do których posiada uprawnienia takie, jak przedsiębiorca dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”


Katalog:

- 2017

- 2018

 

Jesteś tutaj: Home Zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach